Regulamin konsultacji pielęgnacyjnych i kontrolnych

1. Definicja terminów użytych w niniejszym regulaminie

 1. Regulamin – regulamin określający rodzaj, zakres i warunki świadczenia usługi Konsultacji pielęgnacyjnej online świadczonej elektronicznie przez Anna Stachniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANNA STACHNIAK makeup artist, hair stylist, beauty coach, wedding planner z siedzibą w Warszawie 02-784, przy ul. Herbsta 1 lokal B NIP: 1251253911, zasady zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi Konsultacji pielęgnacyjnej oraz tryb w jakim jest rozpatrywane postępowanie reklamacyjne;
  2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat;
  3. Anna Stachniak – Anna Stachniak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANNA STACHNIAK makeup artist, hair stylist, beauty coach, wedding planner z siedzibą w Warszawie 02-784, przy ul. Herbsta 1 lokal B NIP: 1251253911;
  4. Serwis – strona internetowa www.annastachniak.pl, której właścicielem jest Anna Stachniak
 2. Konsultant – Anna Stachniak, udzielająca doradztwa i prowadząca konsultacje w dziedzinie pielęgnacji cery.
  6. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi konsultacji pielęgnacyjnej online przewidzianej w niniejszym regulaminie.
  7. Formularz – formularza konsultacji pielęgnacyjny służąca do przekazania informacji o stanie cery, pielęgnacji cery, aktualnych i przebytych chorobach etc. przed ustaleniem terminu konsultacji i jednoczesne wyrażenie chęci przez Klienta do zawarcia umowy świadczenia usługi Konsultacji pielęgnacyjnej online/stacjonarnej.
 3. Wysłanie formularza – Chęć do zawarcia umowy przez Klienta o świadczenie na jego rzecz jednorazowej usługi Konsultacji pielęgnacyjnej online/stacjonarnej. Wysłanie formularza oznacza akceptację regulaminu, polityki prywatności i zgoda na kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem.
  9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
  10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
  11. Konsultacja – Jednorazowa, odpłatna konsultacja udzielana po zawarciu umowy Klienta z Anna Stachniak zgodnie z regulaminem, udzielana zgodnie z cennikiem i czasem trwania określonym w §4 przez Konsultanta, udzielana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na zasadach określonych w regulaminie, świadczona drogą elektroniczną w formie wideo rozmowy za pośrednictwem oprogramowania Zoom, Skype, WhatsApp lub w formie rozmowy telefonicznej.
  12. Polityka prywatności – dokument dostępny pod linkiem https://annastachniak.pl/polityka-prywatnosci/ określający zasady postępowania z danymi osobowymi przekazanymi przez Klienta serwisowi www.annastachniak.pl.
 • 2. Zapoznaj się z treścią regulaminu i polityki prywatności
 1. Przed wysłaniem formularza Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia regulaminu podczas wysłania formularza jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
  2. Przed wysłaniem formularza Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Polityki prywatności. Wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia polityki prywatności podczas wysłania formularza jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej polityki prywatności.
 • 3. Gromadzenie i udostępnianie danych Klienta

Anna Stachniak gromadzi i udostępnia dane wysłane przez Klienta zgodnie z polityką prywatności.

 • 4. Cennik i czas trwania usługi konsultacji pielęgnacyjnych
 1. Czas trwania Konsultacji pielęgnacyjnej online – 45 minut + 30 minut konsultacji kontrolnej.
  Koszt konsultacji pielęgnacyjnej online: 199 zł brutto
 2. Czas trwania Konsultacji pielęgnacyjnej stacjonarnej – 45 minut +30 minut czas trwania zabiegu SPA ESSENTIAL + 30 minut konsultacji kontrolnej.
  Koszt konsultacji pielęgnacyjnej online: 299 zł brutto
 3. Czas trwania Konsultacji kontrolnej online/ stacjonarnej – 30 minut
 4. Koszt konsultacji kontrolnej online/stacjonarnej: 99 zł brutto
 • 5. Warunki zawarcie umowy o świadczenie usługi Konsultacji ONLINE
 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Konsultacji pielęgnacyjnej jest spełnienie wszystkich poniższych punktów:
  a. Wysłanie formularza przez Klienta oraz wysłanie zdjęć zgodnie z wytycznymi na adres email: kontakt@annastachniak.pl;
  b. Zaakceptowanie wysłanego przez Klienta formularza oraz zdjęć przez Anna Stachniak o czym Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie na podane w formularzu dane kontaktowe;
  c. Opłacenie konsultacji pielęgnacyjnej/kontrolnej poprzez system rezerwacji moment.pl pod adresem https://www.moment.pl/anna-stachniak-make-up-hair-artist
  d. Zaksięgowanie wpłaty Klienta na koncie Sekrety Cery
  2. Klient zawierając umowę oświadcza, że jest świadomy, iż nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści przekazanych mu podczas konsultacji oraz, że przekazane informacje przez Anna Stachniak podczas konsultacji nie zostaną w żaden sposób upublicznione, pod karą poniesienia odpowiedzialności za straty poniesione przez Anna Stachniak w pełnej wysokości.
  3. Klient zawierając umowę oświadcza, że:
  a. przed użyciem jakiegokolwiek preparatu, kosmetyku lub rozwiązania przedstawionego podczas konsultacji oraz po jej zakończeniu wykona próbę uczuleniową zgodnie z wytycznymi z §9.
  b. w sytuacji gdy wystąpi reakcja alergiczna, podrażnienie, uczulenie etc. na jakiś polecany składnik, Klient niezwłocznie skontaktuje się z lekarzem.
  4. Klient zawierając umowę o świadczenie usługi Konsultacji z Anna Stachniak oświadcza, że spełni w wyznaczonym terminie w którym będzie prowadzona konsultacja wymagania techniczne opisane w § 8 potrzebne do przeprowadzenia Konsultacji.
  5. Anna Stachniak zastrzega sobie prawo do możliwości nie zawarcia umowy z Klientem na świadczenie usługi konsultacji bez podania przyczyny.
  6. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy Anna Stachniak z Klientem, Anna Stachniak w najszybszym możliwym terminie usuwa dane przesłane przez Klienta w formularzu.
 • 6. Formularz
 1. Wysłanie formularza jest bezpłatne i wyraża chęć zawarcia umowy o świadczenie usługi konsultacji przez Klienta z Anna Stachniak na warunkach przewidzianych w regulaminie.
  2. Formularz posiada pola oznaczone gwiazdką, które są obowiązkowe do wypełnienia przez Klienta potrzebne do zawarcia ewentualnej umowy:
  a. Imię i nazwisko;
  b. Adres e-mail;
  c. Numer telefonu kontaktowego;
  d. Wiek;
  e. Oświadczenie o ukończeniu 18 lat;
  f. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i spełnieniu przewidzianych wymagań;
  g. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności;
  3. Formularz posiada pola, które nie są obowiązkowe tj.: informacje o stanie cery, stosowanych produktach kosmetycznych, codziennej pielęgnacji, pielęgnacji profesjonalnej, zdrowiu, przebytych i aktualnych chorobach, samopoczuciu, odżywianiu, stosowanych lekach, aktualnym leczeniu lub przebytym leczeniu. Jeżeli Klient je wypełni oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą.
  4. Klient ma prawo do nie akceptacji regulaminu lub polityki prywatności, jednak wiąże się to z brakiem możliwości zawarcia umowy i wysłania formularza.
  5. Klient, wypełniając formularz, jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
  6. Klient, który wyśle formularz oraz zdjęcia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Anna Stachniak przekazanych przez siebie danych na warunkach określonych w polityce prywatności.
 • 7. Rezerwacja terminu Konsultacji
 1. Rezerwacja terminu konsultacji odbywa się po zawarciu umowy zgodnie z §5 regulaminu.
  2. Rezerwacja terminu następuje poprzez rezerwacje daty i godziny w systemie rezerwacji moment.pl pod adresem https://www.moment.pl/anna-stachniak-make-up-hair-artist z zastrzeżeniem, że terminy konsultacji online odbywają się tylko w czwartki w godzinach 9.00 -13.00.
 2. Po zakończonej konsultacji online Klient od razu ustala termin 30 minutowej konsultacji kontrolnej z Anna Stachniak. Termin konsultacji kontrolnej przypada po 40-50 dni od konsultacji pielęgnacyjnej.
 3. Termin konsultacji jest czasem, który Anna Stachniak rezerwuje i całkowicie poświęca Klientowi. Jeżeli Klient nie skorzysta z konsultacji w uzgodnionym terminie i nie odstąpi od umowy zgodnie z §10 przed rozpoczęciem umówionego terminu konsultacji jest zobowiązany uiścić 100% opłaty za konsultację.
 • 8. Wymagania techniczne do przeprowadzenia Konsultacji online
 1. Do przeprowadzania Konsultacji online niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu (prędkość pobierania minimum 3 Mbps i nadawania minimum 1,5 Mbps), aktualnej przeglądarki internetowej na urządzeniu elektronicznym (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym) oraz podłączonej kamery do rozmów internetowych i mikrofonu.
  2. W przypadku gdy Konsultacja online będzie prowadzona poprzez rozmowę telefoniczną wymaganiem jest posiadanie przez Klienta aktywnej karty SIM polskiego operatora sieci komórkowej w telefonie komórkowym oraz Klient musi w trakcie konsultacji online przebywać na terenie RP
 • 9. Próba uczuleniowa
 1. Próba uczuleniowa to niezwykle ważny element, gdy sięgasz po nowy, silnie działający kosmetyk, np. z kwasami, wysokim stężeniem witamin czy retinolem, lub gdy masz skórę wrażliwą. W dobie rozwijającej się technologii kosmetycznej, producenci prześcigają się w coraz nowocześniejszych składnikach aktywnych.
  2. Dzisiejsze kosmetyki nie tylko mają nawilżać czy odżywiać skórę, ale widocznie spowolnić proces starzenia, spłycić zmarszczki, zniwelować rozszerzone pory czy rozjaśnić przebarwienia. Dlatego potrzebują intensywniejszych substancji, a te mogą wywołać nie tylko delikatne podrażnienie, ale również silne uczulenie w postaci pokrzywki alergicznej i obrzęków. Stąd tak ważna jest ostrożność podczas próbowania nowych kosmetyków.
  3. Próba uczuleniowa daje nam odpowiedź, czy dany preparat jest odpowiedni dla naszej skóry i pozbawia nas przykrych niespodzianek. Jest szczególnie ważna, gdy sięgasz po silne serum lub koncentrat, w których stężenie składników jest znacznie większe niż w kremach.
  4. Instrukcja wykonania próby uczuleniowej:
  a. Przemyj skórę za uchem, wewnętrzną stronę łokcia lub nadgarstka wacikiem nasączonym płynem micelarnym i osusz.
  b. Nanieś niewielką ilość preparatu (wielkości ziarnka grochu) na jedno z wyżej wymienionych miejsc i pozostaw na kilka minut.
  c. Zmyj wacikiem nasączonym wodą i osusz. Nie nakładaj na badany obszar żadnych innych kosmetyków.
  d. Zwróć uwagę, czy nie pojawiło się swędzenie, pieczenie, obrzęk lub wysypka.
  e. Obserwuj skórę przez kolejną dobę. Jeśli następnego dnia nie zauważysz żadnych zmian, to oznacza, że kosmetyk jest dla Ciebie bezpieczny. Cierpliwość popłaca. Warto poczekać 24 godziny, bo czasami może nastąpić reakcja alergiczna opóźniona. Cała doba daje kompletną odpowiedź.
 • 10. Odstąpienie od umowy ze strony Klienta
 1. W razie zawarcia umowy Klient działa jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – przy świadczeniu usług stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące umów zawieranych z konsumentami, w tym w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.), na podstawie której konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 27 ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z imieniem i nazwiskiem Klienta, przed jego upływem na adres email: kontakt@annastachniak.pl
  2. Klient zawierający umowę o świadczenie usługi konsultacji na mniej niż 14 dni przed dniem odbycia konsultacji, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi konsultacji przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w §10 punkt 1.
  W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi konsultacji.
  3. Anna Stachniak informuję Klienta, a Klient wyraża na to zgodę, iż po odbyciu się konsultacji, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienie od umowy ze strony Klienta jest on zobowiązany przesłać na adres email: kontakt@annastachniak.pl nr konta bankowego do dokonania zwrotu środków przez Anna Stachniak Klientowi, które wpłacił zawierając umowę określoną w §5.
  5. Anna Stachniak w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w §10 punkt 4 dokona zwrotu środków wpłaconej kwoty przez Klienta na konto bankowe Klienta podane w mailu.
  6. Anna Stachniak nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany nr konta przez Klienta do ewentualnego zwrotu środków.
  7. Nieobecność na konsultacji w ustalonym terminie nakłada na uczestnika obowiązek uiszczenia 100% ceny za konsultację.
 • 11. Odstąpienie od umowy ze strony Anna Stachniak
 1. Anna Stachniak ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie, również po rozpoczęciu usługi konsultacji bez podania przyczyny.
  2. W przypadku odstąpienie od umowy ze strony Anna Stachniak, Klient jest zobowiązany przesłać na adres email: kontakt@annastachniak.pl nr konta bankowego do dokonania zwrotu środków przez Anna Stachniak Klientowi, które wpłacił zawierając umowę usługi konsultacji.
  3. Anna Stachniak w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w §11 punk 2 dokona zwrotu środków wpłaconej kwoty przez Klienta na konto bankowe Klienta podane w mailu.
  4. Anna Stachniak nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta nr konta do ewentualnego zwrotu środków przez Klienta
  5. Klient o odstąpieniu od umowy przez Anna Stachniak zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 • 12. Odpowiedzialność
 1. Odpowiedzialność Anna Stachniak ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Anna Stachniak ograniczona jest do wysokości kwoty zapłaconej Anna Stachniak przez Klienta.
  2. Klient podczas zawierania umowy oświadcza, że jest w pełni świadomy, że:
  a. Usługa konsultacji ma charakter porady – wskazówki jak należy pielęgnować cerę, a nie jest formą dzięki której Klient rozwiąże problemy z cerą.
  b. Polecane podczas konsultacji oraz po jej zakończeniu rozwiązania lub kosmetyki przez Anna Stachniak, są sprawdzone na wielu osobach i przynosiły efekty, jednak Anna Stachniak nie gwarantuje, że polecone kosmetyki lub rozwiązania sprawdzą się u Klienta.
  c. Przy stosowaniu polecanych podczas konsultacji oraz po jej zakończeniu rozwiązań lub kosmetyków może wystąpić reakcja uczuleniowa, podrażnienie, pieczenie swędzenie i ogólne pogorszenie stanu cery na co Anna Stachniak nie ma wpływy i za co nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Anna Stachniak nie ponosi odpowiedzialności za błędnie stosowane przez Klienta rozwiązania polecone Klientowi podczas konsultacji oraz po jej zakończeniu lub nie wykonania próby uczuleniowej o której mowa w §9.
  4. Anna Stachniak nie ponosi odpowiedzialności za poniesione koszty zakupu przez Klienta zaproponowanych kosmetyków podczas konsultacji oraz po jej zakończeniu.
  5. Anna Stachniak nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie przez Klienta wymagań określonych w &8, co może skutkować problemem z odbycie konsultacji.
  6. Klient i Anna Stachniak nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
  7. Anna Stachniak nie ponosi odpowiedzialności za koszty jakie zostaną naliczone Klientowi:
  a. przez operatora usług telefonii/internetu z których korzysta Klient podczas udział w konsultacji.
  b. gdy Klient korzystać będzie z połączeń taryfowych do wzięcia udziału w konsultacji.
 • 13. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące usługi konsultacji można zgłaszać za pomocą wiadomości email pisząc na adres email: kontakt@annastachniak.pl w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu usługi konsultacji. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
  2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. Imię i nazwisko Klienta adres email oraz numer telefonu
  b. Przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
  3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail na wskazany adres poczty email. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
  4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • 14. Spory
 1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy Klientem, a Anna Stachniak umowy, Klient i Anna Stachniak podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
  2. W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie Regulaminu pomiędzy Klientem, a Anna Stachniak, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Anna Stachniak.
  3. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.
 • 15. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie www. annastachniak.pl i stanowi integralną część zawierania umowy usługi konsultacji.
  3. Anna Stachniak ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów usługi konsultacji zawartych przed opublikowaniem zmian.
  4. Regulamin obowiązuje od 1.01.2021 r